19 iunie 2018

Înregistrarea reducerilor comerciale şi financiare cu exemple | Monografie contabilă

În cadrul tranzacțiilor comerciale, entitățile pot acorda diferite reduceri, de natură comercială sau financiară. Reducerile comerciale pot fi, de exemplu: a) rabaturile – se primesc pentru […]
19 iunie 2018

Corectarea erorilor contabile | Monografie contabilă

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Potrivit […]
18 iunie 2018

Contul 101 | Capital

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa capitalului subscris, vărsat şi nevărsat, în natură şi/sau numerar, de către acţionarii/asociaţii unei entităţi, precum şi a majorării sau […]
18 iunie 2018

Contul 1018 | Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa patrimoniului deţinut, potrivit legii, de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.
18 iunie 2018

Contul 103 | Alte elemente de capitaluri proprii

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa beneficiilor acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a diferenţelor de curs valutar în relaţie cu […]
18 iunie 2018

Contul 104 | Prime de capital

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni. Contul 104 „Prime de capital” […]
18 iunie 2018

Contul 105 | Rezerve din reevaluare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale. Contul 105 „Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.
18 iunie 2018

Contul 106 | Rezerve

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa rezervelor constituite. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. […]
18 iunie 2018

Contul 107 | Diferenţe de curs valutar din conversie

Contul 107 „Diferenţe de curs valutar din conversie” se utilizează numai în situaţiile financiare anuale consolidate. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa diferenţelor de curs […]