Grupa CAEN 151 | Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor

Grupa CAEN 15
Această grupă include fabricarea pielii şi a blănurilor şi a produselor obţinute din acestea.