Monografii contabile

19 iunie 2018

Înregistrarea reducerilor comerciale şi financiare cu exemple | Monografie contabilă

În cadrul tranzacțiilor comerciale, entitățile pot acorda diferite reduceri, de natură comercială sau financiară. Reducerile comerciale pot fi, de exemplu: a) rabaturile – se primesc pentru […]
19 iunie 2018

Corectarea erorilor contabile | Monografie contabilă

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Potrivit […]