GRUPA 20 | IMOBILIZĂRI NECORPORALE

CLASA 2
Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:
18 iunie 2018

Contul 201 | Cheltuieli de constituire

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea […]
18 iunie 2018

Contul 203 | Cheltuieli de dezvoltare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale. Contul 203 „Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de […]
18 iunie 2018

Contul 205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, a brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, […]
18 iunie 2018

Contul 206 | Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca imobilizări necorporale. Contul 206 „Active necorporale de explorare […]
18 iunie 2018

Contul 2071 | Fond comercial pozitiv

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial pozitiv reflectat, de regulă, la consolidare. Contul 2071 „Fond comercial pozitiv” este un cont de activ.
18 iunie 2018

Contul 2075 | Fond comercial negativ

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa fondului comercial negativ care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului […]
18 iunie 2018

Contul 208 | Alte imobilizări necorporale

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale. Contul 208 „Alte […]