Cod CAEN 2053 | Fabricarea uleiurilor esenţiale
12 iunie 2018

Cod CAEN 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Grupa CAEN 205 | Fabricarea altor produse chimice

Codul CAEN 2059 include:
-fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile şi a altor materiale fotosensibile neexpuse
-fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
-fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale
-fabricarea diferitelor produse chimice:
-peptone, derivaţi ai peptonelor, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.
-uleiuri şi grăsimi modificate chimic
-materiale folosite la finisarea materialelor textile şi a pielii
-pulberi şi paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură
-decapanţi pentru metale
-aditivi pentru cimenturi
-carbon activat, aditivi pentru lubrifianţi, acceleratori pentru preparareacauciucului, catalizatori şi alteproduse chimice de uz industrial
-preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică
-reactivi complecşi de diagnostic şi laborator
Această clasă include de asemenea
-fabricarea cernelii de scris şi desenat
Codul CAEN 2059 exclude:
-fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi cod CAEN 2013, 2014
-fabricarea apei distilate, vezi cod CAEN 2013
-fabricarea altor substanţe chimice organice de bază, vezi cod CAEN 2014
-fabricarea cernelii de tipar, vezi cod CAEN 2030
-fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi cod CAEN 2399


Cod CAEN 2059 – v2 2020 actualizat

Aveți completări legate de cod CAEN 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

+ 7 = 14