Cod CAEN 2652 | Productia de ceasuri
12 iunie 2018

Cod CAEN 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

Grupa CAEN 265 | Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia de

Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii de încălzire,
climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, afişarea, indicarea, înregistrarea, transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, combustiei, debitului, nivelului, vâscozităţii, densităţii, acidităţii,concentraţiei şi mişcării de rotaţie; contoare şi dispozitive de înregistrat pentru fluide;instrumente pentru măsurarea şi verificarea caracteristicilor electrice şi a semnalelor electrice; dispozitive şi sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziţiei sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură şi verificare şi părţi componente ale acestora.
Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare şi navigaţie (cu excepţia uneltelor mecanice simple).

Codul CAEN 2651 include:
-fabricarea de instrumente pentrumotoarele deavion
-fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor
-fabricarea de instrumente meteorologice
-fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor
-fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)
-fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor
-fabricarea de instrumente topografice
-fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor medicale)
-fabricarea de umidostate
-fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen
-fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
-fabricarea spectrometrelor
-fabricarea manometrelor
-fabricarea de contoare (deexemplu deapă, gaze, energie electrică)
-fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit
-fabricarea contoarelor de pontaj
-fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
-fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în aeronautică şi navigaţie maritimă, inclusiv geamandurile sonice
-fabricarea de echipament radar
-fabricarea dispozitivelor GPS
-fabricarea de aparate de controla calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru protecţia mediului
-fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (deexemplu înregistrator de zbor)
-fabricarea detectoarelor de mişcare
-fabricarea instrumentelor analitice de laborator (deexemplu echipamentpentru analiza sângelui)
-fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse aparate de laborator
pentru măsurare, verificare, etc.
-fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiaţiilor, termometrele (cu excepţiacelor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.
Codul CAEN 2651 exclude:
-fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi cod CAEN 2630
-fabricarea de echipamente pentru teste medicaleşi pentruradiologie, vezi cod CAEN 2660
-fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi cod CAEN 2670
-fabricarea de dictafoane, vezi cod CAEN 2823
-fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi cod CAEN 2829
-instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi cod CAEN 3320
-fabricarea uneltelor mecanice simple demăsurare (deexemplu benzi pentrumăsurare, şublere, micrometre), veziclasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat


Cod CAEN 2651 – v2 2020 actualizat

Aveți completări legate de cod CAEN 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

17 + = 27