Cod CAEN 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
12 iunie 2018

Cod CAEN 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Grupa CAEN 383 | Recuperarea materialelor

Codul CAEN 3832 include:
– transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din metal, în
materie primă secundară.
Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:
-strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, bicicleteetc
-comprimareamecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată
-fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
-alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
-recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, deexemplu soluţie de fixare saufilme şi hârtie fotografice
-recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a producematerii prime secundare
-sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii dematerii prime secundare pentru tuburi,
ghivece de flori, paleţi şi altele
-prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea, topirea, măcinarea)
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar firesturile provenite din demolări, pentru a obţine materii prime secundare
-prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
-prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţealimentare reziduale, în materii prime
Codul CAEN 3832 exclude:
-fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din
material fibros garnetat, celuloză din deşeurile de hârtie, cauciucuri reşapate sau producţia de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzătoare din secţiunea C(Industria prelucrătoare)
-reprocesarea combustibililor nucleari, vezi cod CAEN 2013
-retopirea deşeurilor feroase şi a fierului vechi, vezi cod CAEN 2410
-recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deşeurilor, vezi 382
-tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi cod CAEN 3821
-tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării lor, inclusiv producerea de compost, vezi cod CAEN 3821
-recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deşeurilor nepericuloase, vezi cod CAEN 3821
-tratarea şieliminare deşeurilorradioactive de tranziţie din spitale etc., vezi cod CAEN 3822
-tratarea şi eliminarea deşeurilortoxice, contaminate, vezi cod CAEN 3822
-comerţ cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi cod CAEN 4677


Cod CAEN 3832 – v2 2023 actualizat

Aveți completări legate de cod CAEN 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

26 + = 33