Contul 518 | Dobânzi
18 iunie 2018
Contul 511 | Valori de încasat
18 iunie 2018

Contul 512 | Conturi curente la bănci

GRUPA 51 | CONTURI LA BĂNCI

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.
Contul 512 „Conturi curente la bănci” este un cont bifuncţional.

Debit

În debitul contului 512 „Conturi curente la bănci” se înregistrează:
– sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);
– valoarea subvenţiilor primite şi încasate (445);
– valoarea sumei încasate din vânzarea acţiunilor proprii (109, 141);
– suma împrumuturilor obţinute prin emisiuni de obligaţiuni (161);
– creditele bancare pe termen lung şi scurt încasate (162, 519);
– sumele încasate de la entităţi afiliate sau de la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (166, 451, 453);
– sumele încasate reprezentând alte împrumuturi şi datorii asimilate (167);
– valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor aferente încasate, precum şi a garanţiilor restituite (267);
– sumele încasate de la clienţi (411, 413);
– sumele recuperate din debite ale personalului (428);
– taxa pe valoarea adăugată de recuperat, încasată de la bugetul statului (4424);
– sumele restituite de la buget, reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relaţia cu bugetul statului şi asigurările sociale (448, 438);
– sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (455);
– sumele depuse ca aport în numerar la capitalul social (456);
– sumele primite ca rezultat al operaţiunilor în participaţie (458);
– sumele încasate de la debitori diverşi (461);
– sumele încasate de la creditori diverşi (462);
– sumele încasate în avans şi care privesc exerciţiile următoare (472);
– sumele încasate, în curs de clarificare (473);
– sumele virate unităţii de către subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau subunităţilor, de către unitate (în contabilitatea subunităţilor) (481, 482);
– valoarea investiţiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferenţelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);
– valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (511);
– sumele încasate reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii (706);
– sumele încasate din activităţi diverse (708);
– sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităţilor în conturi la bănci, precum şi cele aferente creanţelor imobilizate (766);
– dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente (518);
– sumele încasate reprezentând subvenţii aferente veniturilor (741);
– sumele încasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);
– sumele încasate reprezentând dividendele pentru participaţiile la capitalul altor societăţi (761,
– sumele încasate din investiţii financiare cedate (764);
– valoarea sconturilor încasate de la furnizori sau alţi creditori (767);
– creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);
– diferenţele favorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor efectuate în valută în cursul perioadei sau disponibilităţilor la bancă, în valută, existente la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765);
– diferenţele favorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul exerciţiului (768).

Credit

În creditul contului 512 „Conturi curente la bănci” se înregistrează:
– sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581);
– sumele plătite reprezentând rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (161);
– creditele pe termen lung şi scurt rambursate (162, 519);
– sumele restituite entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun sau altor entităţi (451, 453, 166);
– sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi garanţiile de bună execuţie restituite terţilor (167);
– valoarea de achiziţie a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (261, 262, 263, 265, 501, 505, 506, 508);
– vărsămintele efectuate pentru partea neachitată a imobilizărilor financiare şi a investiţiilor pe termen scurt (269, 509);
– sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunilor în coparticipaţie (458);
– suma dobânzilor plătite (168, 518, 519, 666);
– valoarea împrumuturilor acordate pe termen lung (267);
– plăţile efectuate către furnizori de bunuri şi servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);
– plăţile efectuate către personalul entităţii (421, 423, 424, 425, 426, 428);
– sumele achitate terţilor, reprezentând reţineri sau popriri din salarii (427);
– partea din subvenţiile aferente activelor sau veniturilor, restituită (4751, 4752, 472);
– plăţi ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea entităţii (201);
– sume achitate colaboratorilor (401);
– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea lor ca imobilizări necorporale (149);
– alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149);
– sumele achitate reprezentând cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, primele de asigurare, studiile şi cercetările, comisioanele şi onorariile, protocol, deplasări, detaşări, transferări, poştale şi taxe de telecomunicaţii, sume achitate pentru alte servicii executate de terţi (611 la 614, 622 la 626, 628);
– valoarea serviciilor bancare plătite (627);
– plăţi efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);
– sumele plătite anticipat (471);
– sumele plătite pentru acţiuni proprii răscumpărate (109);
– valoarea sconturilor reţinute de bănci (667);
– sumele achitate reprezentând contribuţia la asigurările sociale şi la asigurările sociale de sănătate (431);
– sumele achitate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437);
– sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);
– sumele virate reprezentând contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntară de sănătate (438);
– sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);
– plata către buget a taxei pe valoarea adăugată datorate şi a taxei pe valoarea adăugată plătite în vamă (4423, 4426);
– plata către buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);
– plăţile efectuate către organismele publice privind taxele şi vărsămintele asimilate datorate
(447);
– plata către bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (446, 448);
– sumele achitate acţionarilor/asociaţilor (455, 456);
– sumele achitate acţionarilor/asociaţilor din dividendele cuvenite (457);
– taxele de mediu achitate (652);
– sumele achitate creditorilor diverşi (462);
– restituirea sumelor aflate în curs de clarificare (473);
– plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate şi subunităţi (481, 482);
– diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul perioadei, sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665);
– diferenţele nefavorabile, aferente operaţiunilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, în cursul perioadei (668).
Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor creditele primite.


Aveți completări legate de contul 512 | Conturi curente la bănci ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

− 1 = 5