Notificare privind protecția datelor în cadrul Contpedia.ro

Contpedia.ro (denumită în continuare „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite și „Oferte online”), precum şi interesul față de compania și produsele noastre.

1. Contpedia.ro vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

2. Operatorul

Kumulus Cloud SRL este operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare.

Datele de contact sunt:
Contpedia.ro, Kumulus Could SRL, Str. Bobului nr. 12, Sector 5, București 051114, România,
Registrul Comerţului: J40/10438/2016, Cod Unic de Identificare: 36394038,
e-mail: contact@kumulus.cloud, telefon: +4 0722 99 99 86.

3. Colectarea, prelucrarea şi folosirea datelor cu caracter personal

3.1. Categorii de date prelucrate
Sunt prelucrate date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP).

3.2. Principii
Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum: nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail care sunt legate de identitatea unei persoane.

Colectăm, prelucrăm şi folosim datele cu caracter personal (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat consimţământul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării.

3.3. Scopurile prelucrării datelor și bazele legale
Atât Noi, precum şi furnizorii de servicii contractaţi prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.3.1. Pentru furnizarea Ofertelor online
Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.2. Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui formular de contact
Baza legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței, executarea contractului, respectiv consimţământ.

3.3.3 Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui sistem de live chat
Baza legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenţei, executarea contractului, respectiv consimţământ.

3.3.4 Pentru remedierea perturbărilor și din motive de securitate
Bază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea perturbărilor și securitatea ofertelor noastre.

3.3.5 Pentru autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare legal permis sau în baza consimţământului obținut
Bază legală: acord / interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.6 Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre
Bază legală: interes legitim din partea noastră cu privire la asigurarea și apărarea drepturilor noastre.

3.4. Fișiere jurnal
De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite, automat, anumite informații care sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal.

Salvăm fișierele jurnal pentru determinarea perturbărilor și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) doar pentru o perioadă scurtă de timp, după care le ștergem. Dacă este necesară o retenţie suplimentară a fișierelor jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmise, în funcție de cerinţe, autorităților competente.

Fişierele jurnal (fără adresa IP; fără adresa completă IP) vor fi folosite şi în scop de analiză, conform punctului 3.3.5 “Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare legal permis sau în baza consimţământului obținut”

În fișierele jurnal sunt salvate următoarele informații:

Adresa IP (adresă protocol internet) a dispozitivului de pe care se accesează Oferta online;
Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de proveninenţă);
Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
Data și ora, precum și durata de accesare;
Cantitatea de date transferate;
Sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
Cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

3.5. Transferul de date

3.5.1. Transferul de date către alți operatori
Datele cu caracter personal sunt transmise către alți operatori, în principal, doar atunci când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la punctul 3.3 “Scopurile prelucrării datelor și bazele legale”. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

3.5.2. Furnizorii de servicii (informaţii generale)
Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date și call center. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale.

3.5.3. Transferul către entităţi din afara SEE (Spațiul Economic European)
Putem, de asemenea, să transmitem datele cu caracter personal în afara SEE, în aşa-numitele ţări terţe. În acest caz, ne asigurăm, înainte de transmitere, că entitatea respectivă fie oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, fie v-aţi exprimat consimţământul în acest sens. Puteți obține o prezentare generală privind entităţile din țările terțe și o copie a regulilor convenite pentru a garanta standardul adecvat de protecție a datelor. Rugăm să utilizați informațiile de la punctul 2 „Operatorul”.

3.6. Durata stocării, perioade de retenție
În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codurilor fiscal și comercial).

4. Utilizarea cookie-urilor

Pentru furnizarea Ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați o Ofertă online. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. De regulă, noi procesăm informaţia folosind tehnologia pixel şi/sau analizarea fişierelor jurnal.

4.1 Categorii
Distingem între cookie-uri tehnice absolut necesare pentru funcţionarea Ofertei online şi cookie-uri sau tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii pentru buna funcţionare a Ofertei online.

Accesarea Ofertei online este, de regulă, posibilă şi fără cookie-uri care nu servesc unor scopuri tehnice.

4.1.1 Cookie-uri tehnice necesare
Prin cookie-uri tehnice necesare înţelegem cooki-uri fără de care funcţionarea Ofertei online nu poate avea loc. Aici amintim cookie-uri care salvează datele pentru a putea reda, fără perturbări, conţinut video, respectiv audio.

Aceste cookie-uri vor fi şterse la închiderea browser-ului.

4.1.2 Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic
Folosim cookie-uri pentru marketing şi tehnologii de urmărire numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens. Excepţie sunt cookie-urile care salvează statusul actual cu privire la setările de confidenţialitate(selection cookie). Această opţiune se bazează pe interes legitim.

Informaţii generale

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă atât nouă, precum şi partenerilor noştri, posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator:

Statistici: folosind această opţiune putem măsura, spre exemplu, numărul de site-uri accesate;
Urmărirea ratei de conversie: Partenerii noştri pentru urmărirea ratei de conversie plasează un cookie pe dispozitivul dvs. (“conversion cookie”) dacă aţi accesat site-ul nostru prin intermediul unui anunţ al acestora. Acest tip de cookie îşi pierde valabilitatea, de regulă, după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite web site-uri ale noastre, iar cookie-ul nu a expirat, atât noi, precum şi parternul nostru privind urmărirea ratei de conversie putem identifica faptul că un anumit utilizator a dat click pe anunţ şi a fost, astfel, redirecţionat pe site-ul nostru. Informaţiile astfel obţinute ajută la întocmirea unor statistici privind rata de conversie şi stabilirea numărului total de utilizatori care au fost redirecţionaţi ca urmare a click-ului pe anunţ marcat cu o tehnologie de urmărire.
Plug-in-uri sociale: Pe anumite pagini ale Ofertei noastre există conţinut şi servicii de la alţi furnizori (de ex. Facebook, Twitter), care, la rândul lor, pot folosi cookies şi componente active. Mai multe detalii privind plug-in-urile sociale găsiţi la punctul 6.

Rugăm să aveţi în vedere faptul că folosirea tool-urilor poate include şi transferul datelor dvs. către entităţi din afara SEE care nu au un nivel adecvat de protecţie a datelor conform GDPR (de ex. SUA). Mai multe detalii urmează în descrierea individuală a tool-urilor:

Denumire: Google Analytics
Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA;
Funcții: analiza comportamentului utilizatorului (pagini accesate, numărul de vizitatori și vizite, descărcări), crearea de profiluri de utilizator pseudonimizate bazate pe informații multiple ale utilizatorilor conectați la Google (cross-device tracking), adăugarea datelor pseudonimizate ale utilizatorilor țintă cu informații specifice grupului furnizate de către Google, retargeting, testare UX, urmărirea ratei de conversie(conversion tracking) și retargeting în legatură cu Google Ads;

Denumire: Google Tag Manager
Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA;
Funcție: Administrarea marcajelor/tag-urilor site-ului web printr-o interfață de utilizator, integrarea codurilor de programe pe site-urile noastre web;

Denumire: Google Ads
Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA;
Funcții: plasarea de reclame, remarketing, urmărirea conversiilor(conversion tracking);
Informații suplimentare sunt disponibile la adresa: https://adssettings.google.com/authenticated
4.2 Management-ul modulelor cookie / tehnologiilor de urmărire

Din browser şi/sau din setările noastre privind confidenţialitatea puteţi să vă administraţi setările cookie-urilor şi a tehnologiile de urmărire:

Notă: modificarea setărilor pe care le-aţi făcut are efect doar pentru fiecare browser folosit, în parte.
4.2.1 Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.
4.2.2 Management-ul setărilor modulelor cookie / tehnologiilor de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Atunci când vizitați site-urile noastre pentru prima dată veți fi întrebat într-o fereastră “pop-up” dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de confort şi a celor de marketing, respectiv tehnologiilor de urmărire.

De asemenea, la setările noastre privind confidenţialitatea există opţiunea să revocaţi acordul deja exprimat, cu efect pentru viitor sau să vă exprimaţi acordul la un moment ulterior.
5. Google
5.1 Google Maps

Această pagină foloseşte serviciul Google Maps via un API. Furnizorul este Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps, este necesar să stocăm adresa IP. Aceste informații sunt de obicei transmise către un server Google LLC din SUA și salvate acolo. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra acestei transmiteri de date.

Utilizarea hărților Google este în interesul unei prezentări atrăgătoare a Ofertelor noastre online și al listării ușoare a locurilor pe care le-am înscris pe site. Aceasta reprezintă un interes legitim din partea noastră în sensul articolului 6, alin.(1), lit. f), GDPR.

Consultați politica de confidențialitate Google pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
5.2 Google web fonts

Acest site folosește așa-numitele fonturi web ale furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA pentru afișarea uniformă a fonturilor. Când accesați o pagină, browser-ul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browser-ului pentru a afișa corect textele și fonturile.

În acest scop, browser-ul pe care îl utilizați trebuie să se conecteze la serverele Google. Acest lucru informează Google că site-ul nostru a fost accesat prin adresa dvs. IP. Utilizarea fonturilor web Google este în interesul unei prezentări uniforme și atrăgătoare a ofertelor noastre online. Aceasta reprezintă un interes legitim din partea noastră, în sensul articolului 6, alin. (1), lit. f), GDPR.

Computerul dvs. va utiliza un font standard dacă browser-ul dvs. nu acceptă fonturi web.

Pentru mai multe informații despre fonturile web Google, vă rugăm să accesaţi https://developers.google.com/fonts/faq şi politica de confidenţialitate Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
6. Plug-in-uri sociale

La Oferta noastră online folosim așa-numitele plug-in-uri sociale ale diferitelor rețele sociale; acestea vor fi descrise individual în această secțiune.

La aplicarea plug-in-urilor, browser-ul dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul relevant obține informația că browser-ul dvs. de internet a solicitat accesarea paginii Ofertei noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la furnizor sau nu sunteți în prezent autentificat în cont. Fișierele jurnal (inclusiv adresa IP) sunt transmise direct din browser-ul dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv unde sunt stocate, dacă este necesar. Sediul furnizorului sau serverul acestuia ar putea fi localizate în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA).

Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Prin urmare, nu avem nici o influență asupra amplorii datelor colectate și stocate de furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor.

Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi găsite în notele de protecție a datelor din rețeaua socială respectivă.

Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la această ofertă online sau să continue să utilizeze aceste date.
6.1. Plug-in-uri sociale cu soluţia cu două click-uri

Cu așa-numita soluție cu două click-uri vă protejăm ca vizitele pe site-urile noastre să nu fie înregistrate și evaluate de către furnizorii de rețele sociale. Când accesați o pagină a Ofertei noastre, care conține astfel de plug-in-uri, acestea sunt inițial dezactivate. Plugin-urile vor fi activate numai după ce faceți click pe butonul alocat.
6.2. Plugin-urile sociale ale Facebook

Facebook operează sub denumirea de www.facebook.com , Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și sub denumirea de www.facebook.ro de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). O prezentare generală a plug-in-urilor Facebook și aspectul lor puteţi găsi aici: http://developers.facebook.com/plugins; informații despre protecția datelor la Facebook puteţi găsi aici: http://www.facebook.com/policy.php.
6.3. Plugin-urile sociale ale Twitter

Twitter este administrată de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Puteți găsi o prezentare generală a plug-in-urilor Twitter și aspectul lor aici: https://twitter.com/about/resources/buttons; informații despre protecția datelor la Twitter puteţi găsi aici: https://twitter.com/privacy.
6.4. Plugin-urile sociale ale LinkedIn

LinkedIn este administrată de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Puteți găsi o prezentare generală a plug-in-urilor LinkedIn și aspectul lor aici: https://developer.linkedin.com/plugins; informații despre protecția datelor la LinkedIn puteţi găsi aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
7. YouTube

Această Ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este furnizată de către YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video.

Dacă accesați anumite pagini ale Ofertei noastre, player-ul YouTube integrat va stabili o conexiune cu YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest proces, datele sunt, de asemenea, transmise către YouTube în calitate de Operator. Nu suntem responsabili pentru prelucrarea acestor date de către YouTube.

Informații suplimentare privind amploarea și scopul datelor colectate, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor dvs. de către YouTube, despre drepturile dvs. și despre opțiunile de protecție a datelor pe care le puteţi selecta, pot fi găsite în politica de confidențialitate a YouTube.
8. Link-uri externe

Ofertele noastre online pot conţine link-uri catre site-urile terţilor – către furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce daţi click pe link, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-ului (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece controlul nostru asupra comportamentului terţilor este retras. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.
9. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces neautorizat. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic.
10. Drepturile dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea “Operatorul”. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot conduce la identificarea dvs. ca persoană.
10.1. Dreptul de informare și acces

Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale.
10.2. Dreptul la corectare și ștergere

Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie.

Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).
10.3. Restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.
10.4. Portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.
10.5 Opoziţie la prelucrarea datelor
10.5.1 Opoziţie la prelucrarea datelor în scop de interes legitim

Aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la prelucrare datelor în măsura în care prelucrarea este în baza unui interes legitim. Ulterior, vom întrerupe prelucrarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că aceasta prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
10.5.2 Opoziţie la prelucrarea datelor în scop de marketing direct

Suplimentar, puteți refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs.
10.6. Retragerea consimţământului

Dacă v-ați exprimat consimţământul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului nu este afectată.
10.7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România
Contact:
+40.318.059.211
+40.318.059.212
anspdcp@dataprotection.ro
http://dataprotection.ro
11. Copii

Această Ofertă online nu se adresează copiilor sub 16 ani.
12. Modificarea/ajustarea notifcării privind protecţia datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare/ajustare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica/ajusta în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă adresăm rugămintea să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări/ajustări.
13. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Operatorul”.

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor sau dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor:

Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor
Contpedia.ro
Kumulus Cloud SRL
Str. Bobului nr. 12, Sector 5, Bucuresti
sau prin e-mail către dpo@kumulus.cloud

Data ultimei revizuiri: 11.12.2023