Cod COR 25 | Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Cod COR 2 Cod COR 251 Cod COR 252
Specialiştii în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor efectuează cercetări, planifică, proiectează, testează, furnizează consiliere şi îmbunătăţesc sistemele de tehnologia informaţiei, componentele de calculator (hardware, software), programele informatice şi conceptele conexe pentru aplicaţii informatice specifice; elaborează documentaţia corespunzătoare, incluzând principiile, politicile şi procedurile; proiectează, dezvoltă, controlează, menţin şi sprijină bazele de date şi alte sisteme de informaţii, pentru a asigura o performanţă optimă, precum şi integritatea şi securitatea datelor.
13 iunie 2018

Cod COR 2511 Analişti de sistem

13 iunie 2018

Cod COR 2512 Proiectanţi de software

13 iunie 2018

Cod COR 2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia

13 iunie 2018

Cod COR 2514 Programatori de aplicaţii

13 iunie 2018

Cod COR 2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare

13 iunie 2018

Cod COR 2521 Designeri şi administratori de baze de date

13 iunie 2018

Cod COR 2522 Administratori de sistem

13 iunie 2018

Cod COR 2523 Specialişti în reţele de calculatoare

13 iunie 2018

Cod COR 2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare