Administrația financiară Negrești Oaș – AJFP Satu Mare
17 iunie 2018
Administrația financiară Sângeorz Băi – AJFP Bistrița-Năsăud
17 iunie 2018

Administrația financiară Vișeu de Sus – AJFP Maramureș

Administratii financiare
 


Administrația financiară Vișeu de Sus – AJFP Maramureș are arondate următoarele localități:
Bistra, Bogdan Vodă, Borșa, Botiza, Dragomirești, Ieud, Leordina, Moisei, Petrova, Poienile de sub Munte, Poienile Izei, Repedea, Rozavlea, Ruscova, Săcel, Săliștea de Sus, Șieu, Vișeu de Jos, Vișeu de Sus

Administrația financiară Vișeu de Sus – AJFP Maramureș oferă următoarele servicii:

 • Acordarea de informaţii publice de interes general
 • Acordarea de audienţe
 • Accesul contribuabilului la Registrele Publice
 • Furnizarea de informaţii cu privire la aplicarea legislaţiei fiscale
 • Publicarea de materiale depersonalizate privind deciziile de soluţionare a contestaţiilor
 • Publicarea pe site-ul ANAF a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Informarea generală trimestrială privind activitatea specifică ANAF şi rezultatele obţinute (Buletin Statistic Fiscal)
 • Telverde pentru bonuri fiscale
 • Realizarea procedurii amiabile pentru soluţionarea cazurilor de dublă impunere
 • Emiterea de soluţii fiscale individuale anticipate
 • Emiterea de acorduri de preţ în avans
 • Înregistrarea în Registrul Contribuabililor
 • Înregistrarea/Declararea sediului secundar
 • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile
 • Înregistrarea în registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
 • Înregistrarea sediului permanent
 • Stabilirea rezidenţei fiscale pentru persoanele fizice la sosirea/plecarea în/din România
 • Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
 • Înregistrarea sediului fix
 • Implementarea grupului fiscal unic
 • Radierea din Registrul Contribuabililor
 • Anularea înregistrării în scopuri de TVA
 • Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
 • Comunicarea deciziei de declarare în inactivitate
 • Comunicarea deciziei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi
 • Primirea şi procesarea declaraţiilor fiscale
 • Schimbarea perioadei fiscale
 • Asistenţă acordată contribuabililor în cazul problemelor (tehnice) cu privire la declaraţiile fiscale

 • Rectificarea declaraţiilor fiscale
 • Notificarea contribuabililor/plătitorilor pentru nedepunerea declaraţiilor
 • Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
 • Accesul contribuabilului la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal
 • Eliberarea certificatului de atestare fiscală (persoană fizică şi persoană juridică)
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de impunere
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
 • Publicarea datelor privind selecţia naţională a deconturilor cu opţiunea de rambursare a TVA
 • Emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi a deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare
 • Emiterea şi comunicarea Înştiinţării privind stingerea obligaţiilor fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.
 • Eliberarea certificatului de cazier fiscal
 • Acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante (amânare la plată şi/sau eşalonare)
 • Soluţionarea de către ANAF a contestaţiilor depuse împotriva actelor administrative fiscale
 • Soluţionarea petiţiilor/cererilor/sesizărilor primite de la contribuabili
 • Înregistrarea instituţiilor publice
 • Radierea instituţiilor publice
 • Recuperarea creanțelor pentru alte instituţii
 • Asistenţă reciprocă la recuperare acordată altor stateAveți completări legate de administrația financiară Vișeu de Sus – AJFP Maramureș ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

+ 41 = 45