AJFP Administrația Județeană a Finanțelor Publice IAȘI
17 iunie 2018
Administrația financiară Deta – AJFP Timiș
17 iunie 2018

AJFP Administrația Județeană a Finanțelor Publice CLUJ

Administratii financiare
 


AJFP Administrația Județeană a Finanțelor Publice CLUJ are arondate următoarele localități:
Aghireșu, Apahida, Așchileu, Baciu, Căianu, Cămărașu, Chinteni, Ciurila, Cluj-Napoca, Cojocna, Feleacu, Florești, Gârbău, Gilău, Jucu, Măguri-Răcătău, Mociu, Panticeu, Pălatca, Sânpaul, Săvădisla, Suatu, Vultureni

AJFP Administrația Județeană a Finanțelor Publice CLUJ oferă următoarele servicii:

 • Acordarea de informaţii publice de interes general
 • Acordarea de audienţe
 • Accesul contribuabilului la Registrele Publice
 • Furnizarea de informaţii cu privire la aplicarea legislaţiei fiscale
 • Publicarea de materiale depersonalizate privind deciziile de soluţionare a contestaţiilor
 • Publicarea pe site-ul ANAF a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante conform Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Informarea generală trimestrială privind activitatea specifică ANAF şi rezultatele obţinute (Buletin Statistic Fiscal)
 • Telverde pentru bonuri fiscale
 • Realizarea procedurii amiabile pentru soluţionarea cazurilor de dublă impunere
 • Emiterea de soluţii fiscale individuale anticipate
 • Emiterea de acorduri de preţ în avans
 • Înregistrarea în Registrul Contribuabililor
 • Înregistrarea/Declararea sediului secundar
 • Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile
 • Înregistrarea în registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
 • Înregistrarea sediului permanent
 • Stabilirea rezidenţei fiscale pentru persoanele fizice la sosirea/plecarea în/din România
 • Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal
 • Înregistrarea sediului fix
 • Implementarea grupului fiscal unic
 • Radierea din Registrul Contribuabililor
 • Anularea înregistrării în scopuri de TVA
 • Radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
 • Comunicarea deciziei de declarare în inactivitate
 • Comunicarea deciziei de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi
 • Primirea şi procesarea declaraţiilor fiscale
 • Schimbarea perioadei fiscale
 • Asistenţă acordată contribuabililor în cazul problemelor (tehnice) cu privire la declaraţiile fiscale

 • Rectificarea declaraţiilor fiscale
 • Notificarea contribuabililor/plătitorilor pentru nedepunerea declaraţiilor
 • Aprobarea regimului de declarare derogatoriu
 • Accesul contribuabilului la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal
 • Eliberarea certificatului de atestare fiscală (persoană fizică şi persoană juridică)
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de impunere
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziilor de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
 • Publicarea datelor privind selecţia naţională a deconturilor cu opţiunea de rambursare a TVA
 • Emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi a deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare
 • Emiterea şi comunicarea Înştiinţării privind stingerea obligaţiilor fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei privind compensarea obligațiilor fiscale
 • Emiterea şi comunicarea Deciziei de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.
 • Eliberarea certificatului de cazier fiscal
 • Acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale restante (amânare la plată şi/sau eşalonare)
 • Soluţionarea de către ANAF a contestaţiilor depuse împotriva actelor administrative fiscale
 • Soluţionarea petiţiilor/cererilor/sesizărilor primite de la contribuabili
 • Înregistrarea instituţiilor publice
 • Radierea instituţiilor publice
 • Recuperarea creanțelor pentru alte instituţii
 • Asistenţă reciprocă la recuperare acordată altor stateAveți completări legate de aJFP Administrația Județeană a Finanțelor Publice CLUJ ?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 3 =