Grupa CAEN 032 | Acvacultura

Grupa CAEN 03
Această grupă include "acvacultura" (ferme acvatice), respectiv procesul de producţie implicând creşterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (peşte, moluşte, crustacee, plante, crocodili, alte amfibiene acvatice, etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori producţia acestor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (deexemplu populare regulată, hrănire şi protecţie de prădători). Acvacultura se referă la creşterea până la faza tânără şi/sau adultă, în condiţii de captivitate, a organismelor de mai sus. În plus, "acvacultura" conţine şi calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de creştere şi include şi etapa de recoltare a acestora.
12 iunie 2018

Cod CAEN 0321 | Acvacultura maritimă

Cod CAEN 0321 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0322 | Acvacultura în ape dulci

Cod CAEN 0322 – v2 2023 actualizat