Grupa CAEN 051 | Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Grupa CAEN 05
12 iunie 2018

Cod CAEN 0510 | Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

Cod CAEN 0510 – v2 2023 actualizat