Grupa CAEN 052 | Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

Grupa CAEN 05
12 iunie 2018

Cod CAEN 0520 | Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

Cod CAEN 0520 – v2 2023 actualizat