Grupa CAEN 089 | Alte activităţi extractive n.c.a.

Grupa CAEN 08
12 iunie 2018

Cod CAEN 0891 | Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

Cod CAEN 0891 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0892 | Extracţia turbei

Cod CAEN 0892 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0893 | Extracţia sării

Cod CAEN 0893 – v2 2021 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 0899 | Alte activităţi extractive n.c.a.

Codul CAEN 0899 include: -extracţia diverselor minerale şi materiale: -materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit(talc), feldspat etc. -asfalt natural, roci asfaltice si […]