Grupa CAEN 091 | Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

Grupa CAEN 09