Grupa CAEN 106 | Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

Grupa CAEN 10
Această grupă include activităţile de obţinere a făinii sau a pudrei din cereale sau legume, activităţi de măcinare, curăţare şi glasare a orezului, precum şi activităţi de obţinere a amestecurilor de făinuri sau aluaturi din aceste produse. În această grupă sunt incluse de asemenea activităţile de măcinare umedă a porumbului şi legumelor şi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon.