Grupa CAEN 204 | Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

Grupa CAEN 20