Grupa CAEN 234 | Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan

Grupa CAEN 23
Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrişul, piatra sau argilă.
12 iunie 2018

Cod CAEN 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

Cod CAEN 2341 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

Cod CAEN 2342 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

Cod CAEN 2344 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

Cod CAEN 2349 – v2 2022 actualizat