Grupa CAEN 241 | Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

Grupa CAEN 24
Această grupă include activităţi de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de primă fuziune sub formă topită sau solidă, elaborarea oţelului din fontă; fabricarea feroaliajelor şi a produselor din oţel.