Grupa CAEN 242 | Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

Grupa CAEN 24