Grupa CAEN 244 | Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

Grupa CAEN 24
12 iunie 2018

Cod CAEN 2441 | Producţia metalelor preţioase

Cod CAEN 2441 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2442 | Metalurgia aluminiului

Cod CAEN 2442 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2443 | Producţia plumbului, zincului şi cositorului

Cod CAEN 2443 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2444 | Metalurgia cuprului

Cod CAEN 2444 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2445 | Producţia altor metale neferoase

Cod CAEN 2445 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari

Codul CAEN 2446 include: -producerea de uraniu din minereuri -topirea şi rafinarea uraniului Cod CAEN 2446 – v2 2023 actualizat