Grupa CAEN 252 | Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi . . . . .cazane pentru încălzire centrală

Grupa CAEN 25
Această grupă include fabricarea de rezervoare, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală.