Grupa CAEN 253 | Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

Grupa CAEN 25
Această grupă include fabricarea generatoarelor de aburi