Grupa CAEN 352 | Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

Grupa CAEN 35
Această grupă include producţia gazelor şi distribuţia gazelor naturale sau sintetice către consumator, printr-un sistem de conducte magistrale. Este inclusă în această grupă şi activitatea agenţilor sau brokeri-lor, care intermediază vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuţie a gazelor administrate de alţii. Exploatarea sistemului de conducte magistrale de transport a gazelor, conducte de mare distanţă ce fac legătura între producătorii de gaz şi distribuitorii acestuia sau ce leagă centre de consum (localităţi urbane şi/sau rurale), este exclusă din această grupă şi clasificatăîmpreună cu activitatea de transport prin conductă.