Grupa CAEN 382 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor

Grupa CAEN 38
Această grupă include eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a diverselor forme de deşeuri prin diferite mijloace, cum ar fi tratarea deşeurilor organice în scopul eliminării; tratarea şi eliminarea animalelor infestate toxic sau moarte şi a altor resturi contaminate; tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie din spitale, etc.; depozitarea gunoaielor pe pământ sau în apă; îngroparea sau răsturnarea sub brazdă, prin arat, a gunoaielor; eliminarea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive; eliminarea deşeurilor prin incinerare sau combustie. Este, de asemenea, inclusă aici activitatea de recuperare a energiei rezultate din procesul de incinerare a deşeurilor. Această grupă exclude: -tratarea şi eliminarea apelor uzate, vezi clasa 3700. -reciclarea materialelor, vezi 383
12 iunie 2018

Cod CAEN 3821 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

Cod CAEN 3821 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 3822 | Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

Cod CAEN 3822 – v2 2023 actualizat