Grupa CAEN 429 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

Grupa CAEN 42
12 iunie 2018

Cod CAEN 4291 | Construcţii hidrotehnice

Cod CAEN 4291 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 4299 | Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

Cod CAEN 4299 – v2 2023 actualizat