Grupa CAEN 432 | Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico- sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentruconstrucţii

Grupa CAEN 43
Această grupă include lucrări de instalaţii care asigură funcţionarea clădirilor, incluzândinstalaţii electrice, tehnico-sanitare (sisteme de alimentare cu apă, gaze şi sisteme de canalizare), de încălzire şi aer condiţionat, lifturi etc.