Grupa CAEN 611 | Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

Grupa CAEN 61
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu Această clasă cuprinde activităţi de expoatare, întreţinere şi furnizare aaccesului la facilităţile de transmisie a vocii, datelor, a unui text, a sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii formată din reţele de cabluri. Facilităţile de transmisie care desfăşoară aceste activităţi se bazează pe o singură tehnologie, fie pe o combinaţie de tehnologii. În mod specific, aceste activităţi includ: 1) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de comutare şi transmitere pentru a asigura comunicaţia între doua puncte prin intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o combinaţie de linii terestre şi conexiuni prinsatelit 2) exploatarea sistemelor de distribuţieprin cablu (de exemplu: pentru distribuţia de date şi semnale deteleviziune) 3) furnizarea de servicii de comunicaţii telegrafice precum şi a altor comunicaţii non-vocale. Această clasă include, de asemenea, asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de reţele cu cablu. Această clasă exclude: -recomercializareaserviciilor de telecomunicaţii, vezi cod CAEN 6190 {612 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu