Grupa CAEN 620 | Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

Grupa CAEN 62
12 iunie 2018

Cod CAEN 6201 | Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

Cod CAEN 6201 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 6202 | Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Codul CAEN 6202 include planificarea şi proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software şi tehnologii de comunicaţii. Serviciile de consultanţă pot include şi activitatea de […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 6203 | Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

Codul CAEN 6203 include: activităţi de managementşi exploatare, în locaţie, a sistemelor de calculatoare ale clienţilor şi/sau a facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi serviciile […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 6209 | Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

Cod CAEN 6209 – v2 2023 actualizat