Grupa CAEN 631 | Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi

Grupa CAEN 63
activităţi conexe Această grupă include furnizareainfrastructurii pentru: găzduirea paginilor web, prelucrarea datelor şi activităţi conexe, precum şi asigurarea facilităţilor de căutare şi a altor portaluri pentru Internet.