Grupa CAEN 651 | Activităţi de asigurări

Grupa CAEN 65
Această grupă include atât asigurările de viaţă cu sau fără realizarea de economii cât şi alte tipuri de asigurări.
12 iunie 2018

Cod CAEN 6511 | Activităţi de asigurări de viaţă

Codul CAEN 6511 include: -subscrierea anuităţilor şi a poliţelor de asigurare de viaţă, a poliţelor de asigurare pentru venit de invaliditate, deces accidental şi a poliţelor […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 6512 | Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)

Codul CAEN 6512 include: -furnizarea serviciilor de asigurare, altele decât cele de viaţă: -asigurare în caz de accidente şi incendiu -asigurări de sănătate -asigurări de călătorie […]