Grupa CAEN 653 | Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

Grupa CAEN 65