Grupa CAEN 661 | Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ..fonduri de pensii

Grupa CAEN 66
Această grupă cuprinde amenajarea pieţelor fizice sau electronice, cu scopul de a facilita cumpărarea şi vânzarea acţiunilor, opţiunilor asupraacţiunilor, obligaţiunilor şi contractelor de mărfuri.
12 iunie 2018

Cod CAEN 6611 | Administrarea pieţelor financiare

Codul CAEN 6611 include gestionarea şi supervizareapieţelor financiare, de către alte autorităţi decât cele publice, cum ar fi: -tranzacţii prin bursade mărfuri -tranzacţii la termen prin […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 6612 | Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

Cod CAEN 6612 – v2 2022 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 6619 | Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

Cod CAEN 6619 – v2 2022 actualizat