Grupa CAEN 721 | Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

Grupa CAEN 72
Această grupă cuprinde cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată şi dezvoltarea experimentală în ştiinţe naturale şi inginerie.
12 iunie 2018

Cod CAEN 7211 | Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

Codul CAEN 7211 include cercetare -dezvoltare în biotehnologie: -cercetare-dezvoltare experimentală în domeniulADN/ARN-ului: farmaco-geonomică, cercetare genetică, inginerie genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului,etc. -cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul proteinelor şi […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Codul CAEN 7219 include: -cercetare-dezvoltare experimentală în ştiinţe naturale şi inginerie, altele decât cercetarea şi dezvoltarea experimentală biotehnologică: -cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale -cercetare-dezvoltare în inginerie şi […]