Grupa CAEN 782 | Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

Grupa CAEN 78
12 iunie 2018

Cod CAEN 7820 | Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

Codul CAEN 7820 include activităţi defurnizare demuncitori pentru întreprinderile clienţilor pe perioade de timp limitate, pentru a înlocui sau suplimenta temporar forţa de muncă a clientului, […]