Grupa CAEN 813 | Activităţi de întreţinere peisagistică

Grupa CAEN 81
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică Această clasă include: -plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de: -parcuri şi grădini pentru: -facilităţi de locuit particulare şi publice -clădiri publice şisemi-publice (şcoli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor etc.) -terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.) -spaţiile verzi de pe autostrăzi (şosele, linii de tren şi tramvai, căi navigabile, porturi) -clădiri industriale şi comerciale -spatii verzi pentru: -clădiri (grădini pe terase, verdeaţă pe faţade, grădini interioare) -terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joacă, pajişti pentru băi de soare şi alte parcuri recreative - ape stătătoare şi curgătoare (bazine, zone inundabile, eleştee, bazine de înot, şanţuri, cursuri de apă, sisteme de canalizare) -plante pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilităţii şi a luminii orbitoare Această clasă exclude: -producţia comercială şi plantarea pentru producţia comercială a plantelor, pomilor, vezi diviziunile 01,02 -activitatea din pepiniere (inclusiv pentru împăduriri), vezi cod CAEN 0130, 0230 -păstrarea solului în bună stare ecologică pentru utilizarea în agricultură, vezi cod CAEN 0161 -activităţi de construcţii înscopuri peisagistice, vezi secţiunea F -activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică, vezi cod CAEN 7111 }82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestateîn principal întreprinderilor Această diviziune include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, precum şi funcţii suportde rutină pentru alţii, pe bază de contract sau onorariu/taxă.. Această diviziune include de asemenea toate activităţile de servicii suport furnizate întreprinderilor, neclasificate în altă parte. Unităţile clasificate în această diviziune nu asigură personalul operativ pentru a executa operaţiile complete dintr-o întreprindere. {821 Activităţi de secretariat şi servicii suport Această grupă include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, cum ar fi planificarea financiară, facturarea şi păstrarea evidenţelor, repartizarea personalului şi a mijloacelor fizice şi logistica, pe bază de contract sau onorariu (taxă). Această grupă include de asemenea activităţi suport pentru alţii, pe bază de contract sau comision, care reprezintă funcţii suport de rutină, pe care întreprinderile şi instituţiile le efectuează în mod tradiţional pentru ele însele. Unităţile clasificate în această grupă nu asigură personal operativ pentru a executa operaţiile complete ale unei întreprinderi.