Grupa CAEN 855 | Alte forme de învăţământ

Grupa CAEN 85
Această grupă include pregătirea pentru orice profesie, hobby sau pentru dezvoltare personală Sunt excluse activităţi educaţionale cum sunt ele definite în grupele 851–854, deexemplu învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar sau învăţământul superior. Grupa include taberele şi şcolile care oferăpregătire în activităţi sportive pentru grupuri sau în mod individual, predarea limbilor străine, pregătirea în domeniul artelor, teatrului sau muzicii sau orice alt gen de pregătire sau instruire specializată. Această instruire nu poate fi comparată cu instruirea din cadrul grupelor 851-854.
12 iunie 2018

Cod CAEN 8551 | Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

Aceasta include furnizarea de învăţământ în activităţi sportive pentru grupuri sau persoane prin intermediul taberelor sau şcolilor. Sunt incluse de asemenea taberele de pregătire sportivă, serale […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 8552 | Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

Aceasta clasă include pregătirea în domeniul artelor, teatrului şi muzicii. Unităţile care oferă acest tip de pregătire pot fi denumite “şcoli”, “studiouri”, “clase” etc. Ele oferăînvăţământ […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 8553 | Şcoli de conducere (pilotaj)

Cod CAEN 8553 – v2 2023 actualizat
12 iunie 2018

Cod CAEN 8559 | Alte forme de învăţământ n.c.a.

Cod CAEN 8559 – v2 2023 actualizat