Grupa CAEN 873 | Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în

Grupa CAEN 87
incapacitate de a se îngriji singure