Grupa CAEN 879 | Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

Grupa CAEN 87