Grupa CAEN 932 | Alte activităţi recreative şi distractive

Grupa CAEN 93
Această grupă include o gamă largă de unităţi care exploatează facilităţi sau oferă servicii pentru a veni în întâmpinarea diverselor interese recreative ale patronilor lor. Sunt incluse activităţi de expoatare a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbări pe apă, jocuri, spectacole, expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic. Această grupă exclude activităţile sportive şi artele dramatice, activităţile muzicale şi alte activităţi de interpretare artistică.
12 iunie 2018

Cod CAEN 9321 | Bâlciuri şi parcuri de distracţii

Codul CAEN 9321 include activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, […]
12 iunie 2018

Cod CAEN 9329 | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

Codul CAEN 9329 include activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de distracţii) neclasificate în altă parte: -activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare) […]