Grupa CAEN 990 | Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Grupa CAEN 99
12 iunie 2018

Cod CAEN 9900 | Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Codul CAEN 9900 include: -activităţile organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile sale specializate, organisme regionale etc., Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia […]