Cod COR 133 | Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Cod COR 13
Conducătorii din servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor planifică, conduc şi coordonează activitatea de achiziţii, de dezvoltare, de întreţinere şi utilizare a calculatorului şi a sistemelor de comunicaţii.