Cod COR 221 | Medici

Cod COR 22
Medicii studiază, diagnostichează, tratează şi previn bolile, infecţiile, leziunile şi alte deficienţe fizice şi mentale la om, prin aplicarea principiilor şi procedurilor medicinei moderne. Aceştia planifică, supraveghează şi evaluează implementarea planurilor de îngrijire şi tratament de către alţi furnizori de servicii de sănătate, coordonează educaţia medicală şi activităţile de cercetare.
13 iunie 2018

Cod COR 2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

13 iunie 2018

Cod COR 2212 Medici specialişti