Cod COR 232 | Profesori în învăţământul profesional

Cod COR 23
Profesorii din învăţământul profesional predau discipline tehnice sau profesionale în instituţii de educaţie continuă şi pentru elevii din şcolile secundare şi colegii. Aceştia pregătesc elevii pentru încadrarea în anumite ocupaţii sau domenii profesionale pentru care învăţământul universitar ori superior nu este necesar în mod normal.