Cod COR 235 | Alţi specialişti în învăţământ

Cod COR 23
Alţi specialişti în învăţământ desfăşoară activităţi de cercetare şi oferă consultanţă cu privire la metodele de predare, instruiesc persoanele cu dificultăţi de învăţare sau cu nevoi speciale; predau limbi străine pentru migraţie şi alte scopuri conexe; oferă învăţământ privat; predau arte, tehnologia informaţiei şi alte discipline din afara sistemelor de învăţământ primar, secundar şi superior şi furnizează alte servicii de învăţământ neclasificate în altă parte în subgrupa majoră 23 - Specialişti în învăţământ.