Cod COR 262 | Bibliotecari, arhivari şi curatori

Cod COR 26
Bibliotecarii, arhivarii şi curatorii dezvoltă şi menţin colecţii ale arhivelor, bibliotecilor, muzeelor, galeriilor de artă şi ale instituţiilor similare.