Cod COR 311 | Tehnicieni în ştiinţe inginereşti

Cod COR 31
Tehnicienii în ştiinţele inginereşti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic care ajută în activitatea de cercetare şi la aplicarea practică a conceptelor, principiilor şi metodelor operaţionale, în special a ştiinţelor exacte, inclusiv domenii precum ingineria, desenul tehnic sau eficienţa economică a proceselor de producţie.
13 iunie 2018

Cod COR 3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii

13 iunie 2018

Cod COR 3112 Tehnicieni constructori

13 iunie 2018

Cod COR 3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni

13 iunie 2018

Cod COR 3114 Tehnicieni în electronică

13 iunie 2018

Cod COR 3115 Tehnicieni mecanici

13 iunie 2018

Cod COR 3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie

13 iunie 2018

Cod COR 3117 Tehnicieni mineri şi metalurgişti

13 iunie 2018

Cod COR 3118 Tehnicieni proiectanţi

13 iunie 2018

Cod COR 3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare