Cod COR 313 | Tehnicieni controlori de procese industriale

Cod COR 31
Tehnicienii controlori de procese industriale operează şi monitorizează tablourile electrice de comandă, sistemele computerizate de control, maşinile multifuncţionale de control al proceselor şi menţin unităţile de procesare în generarea şi distribuţia energiei electrice, instalaţiile de canalizare, tratare a apelor reziduale şi distrugere a deşeurilor, în rafinăriile produselor chimice, petrolului şi gazelor naturale, în prelucrarea metalului şi alte operaţii multiple de proces .